top of page
355711584_783119953563256_1767176265260421707_n.jpg

Domov Vážka

Centrum sociálních služeb Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel: 315 630 040 (recepce)

Bc. Petra Vidmanová

Sociální pracovnice Domova Vážka

Tel: 315 630 040
GSM: 734 442 733
e-mail: p.vidmanova@ssmm.cz

Domov pro seniory se zvláštním režimem

Poslání

Posláním DV je poskytování individuálně zaměřené pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí a zajistit jim důstojné stáří a vytvářet vstřícné, klidné a bezpečné prostředí.

Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují soustavnou péči a dohled, které jim nemohou být poskytnuty v jejich přirozeném prostředí členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami.

CÍLE

  1. Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti.
  2. Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů.
  3. Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem Vážka jsou osoby od 55-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiné fyzické osoby. Preferovány jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku a s trvalým bydlištěm ze spádových oblastí regionu Mělník.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

ZÁSADY

  1. Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem uživatelům – soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány

  2. Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů

  3. Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

  4. Uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

  5. Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

  6. Podpora uživatele služby do výše jeho postižení – nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti

Vazka_cert.jpg
bottom of page