top of page
Chat s pečovatelkou

Pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel: 315 630 040 (recepce)

Mgr. Jana Hostáková, DiS.

vedoucí sociálního, aktivizačního úseku a PS

Tel.: 723 842 480
e-mail: j.hostakova@ssmm.cz

Služby sjednané podle smlouvy se poskytují na území Mělníka a přilehlých obcí, a to
v domácnostech uživatelů.


Pečovatelská služba je poskytována od 7:00 – 20:00 hodin každý pracovní den.

O víkendech a svátcích od  7:00 – 19:00 hodin, a poté dle individuálních potřeb uživatelů.

Prostřednictvím pečovatelské služby poskytujeme uživatelům takovou míru podpory, která jim pomáhá zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života v jejich domácím prostředí. Služba vychází z nepříznivé sociální situace uživatele a je poskytována na základě jeho individuálních potřeb v domácnostech našich uživatelů nebo ve středisku osobní hygieny, které se nachází v Centru sociálních služeb Mělník.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělí (od 18 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka.

CÍLE

Umožnit uživateli důstojné dožití ve vlastní domácnosti, a to bez nutnosti odchodu do zařízení pobytových sociálních služeb.


Podpora a pomoc uživateli v činnostech, které si nezvládne zajistit vlastními silami či
za pomoci svých blízkých, a to na základě jeho individuálních potřeb.

Zachování a podpora sociálních a společenských kontaktů uživatele se sociálním prostředím (rodina, přátelé, služby) s důrazem na jejich svobodnou vůli.

PRINCIPY

  1. Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem uživatelům – soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány.

  2. Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů.

  3. Svobodné rozhodování  – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení.

  4. Uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi.

  5. Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.

  6. Podpora uživatele – nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti.

KAPACITA SLUŽBY

Pečovatelská služba – počet klientů 270

 

Uživatelé pečovatelské služby jsou „plnohodnotní“ lidé. Pracovníci služby se jim proto snaží zachovat jejich práva, aby uživatelé mohli co nejdéle žít život, na který jsou zvyklí. Již od prvního kontaktu pracovníci musí dbát na dodržování těchto zásad.

bottom of page