top of page
sas_edited.jpg

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Dukelská 2668, Mělník

(budova Tréninkového bydlení)

Bc. Martina Oppitzová

Tel.: 778 727 038, sasmelnik@ssmm.cz

Vedoucí sociální služby

Poslání

Posláním Sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) je podporovat rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj dětí způsobený dlouhodobou nepříznivou sociální situací, kterou rodina nedokáže sama řešit. Prostřednictvím této služby podporujeme zdravý rozvoj schopností a dovedností ve vývoji dětí.

CÍLE

 1. Sanace biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svém přirozeném prostředí s rodiči nebo jinými příbuznými.

 2. Podporovat a pomáhat rodinám s dětmi v oblasti finanční gramotnosti, možnosti udržet si stálé bydlení a najít si vhodné zaměstnání.

 3. Podporovat a pomáhat dětem při pravidelné přípravě do školy, popř. pomoc při řešení problémů vyplývajících ze školní docházky.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou SAS jsou rodiny s dětmi z Mělníka a spádových obcí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a která ohrožuje zdravý vývoj dětí.

Jedná se především o rodiny, které se potýkají s obtížemi v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, péče o děti, hospodařením rodinného rozpočtu, bydlení a vedení domácnosti, komunikace s úřady a institucemi.

FORMY SLUŽBY

Ambulantní forma služby je poskytována každé úterý a středu v odpoledních hodinách na adrese Dukelská 2668, Mělník.

Terénní forma služby je poskytována každý všední den v přirozeném prostředí klienta. Návštěva probíhá zpravidla jedenkrát týdně a délku návštěvy uzpůsobují pracovníci potřebám klienta. V rámci terénní formy probíhá i doprovázení klientů do ostatních institucí.

ZÁSADY

 1. Respektování jedinečnosti a intimity rodiny

 2. Přiměřenost – podporu rodině poskytujeme v přiměřené míře tak, aby vedla ke zlepšení jejich nepříznivé sociální situace

 3. Respektování a ochrana důstojnosti

 4. Respektování volby

 5. Individuální přístup

 6. Respektování důstojnosti a soukromí

 7. Zachování důvěry a mlčenlivosti

 8. Předcházení závislosti na službě

 9. Týmová spolupráce

 10. Profesionalita

bottom of page