top of page

REHABILITACE

Na všech našich odděleních jsou poskytovány aktivizačními pracovnicemi v rámci pečovatelských úkonů jednotlivé prvky rehabilitačního ošetřovatelství, které slouží k zlepšení mobility a fyzické kondice našich seniorů. 

Nejčastěji se jedná o úkony typu:

  • nácvik sedu,

  • nácvik stoje,

  • nácvik chůze bez anebo s kompenzační pomůckou,

  • procvičování jemné a hrubé motoriky ke zlepšení sebeobsluhy,

  • různé typy masáží aj….

 

Rehabilitační úkony jsou prováděny individuálně na pokojích klientů, ve společných prostranstvích tělocvičny anebo v zázemí pracoviště rehabilitace, která byla vybudována v minulých letech v přízemí Domova Penzion. Zde  jsou našim seniorům prováděny různé individuální procedury podle jejich potřeb našimi aktivizačními pracovnicemi, ale především i nasmlouvaným fyzioterapeutem, který do našeho zařízení dojíždí 2x týdně a ve spolupráci s ošetřujícím lékařem provádí úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

bottom of page