top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

1) Mám zájem o jednolůžkový pokoj, je možné se zapsat na seznam čekatelů o jednolůžkový pokoj?

Na Domově Penzion se nacházejí garsoniéry, které se využívají pro manželské páry, či dvoupokojové byty. Na dvoupokojových bytech má každý uživatel k dispozici svůj jednolůžkový pokoj a se sousedem sdílí pouze sociální zařízení. Na Domově Penzion je tedy většina pokojů jednolůžkových.


2) Chceme nastoupit společně s manželem/manželkou, sám/sama zahájit službu nechci. Je to možné?

Na Domově Penzion se nacházejí garsoniéry, které je možné využít pro manželské páry. Pokud je garsoniéra k dispozici, je možné zahájit službu obou manželů současně. Je ale nezbytně nutné, aby oba manželé splňovali podmínky přijetí. Tzn., že oba zájemci o službu mají sníženou soběstačnost a závislost na druhé osobě v takové míře, že pobyt v domácím prostředí již není nadále možný.


3) Platí stále, že Domov Penzion je určen pro soběstačné seniory?

Je pravdou, že původně Domov Penzion sloužil jako penzion pro seniory. V roce 2007 ale došlo ke změně, kdy vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov Penzion byl proto přetransformován na domov pro seniory. Tzn., že Domov Penzion je stejnou sociální službou jako Domov Ludmila a tím pádem neslouží pro soběstačné uživatele. Senioři před zahájením služby musí splňovat podmínky zahájení služby domova pro seniory. Služba je určena osobám, které nemohou nadále, z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situace, žít ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny a terénní pečovatelské služby.


4) Je nutné mít schválený příspěvek na péči před zahájením služby?

O příspěvek na péči od úřadu práce může Centrum sociálních služeb Mělník zažádat až po zahájení služby, pokud je soběstačnost uživatele snížena v takové míře, že již není možný pobyt v domácím prostředí. Nicméně doporučujeme zažádat již v domácím prostředí.


5) Pokud mám schválený příspěvek na péči, mohu ho použít na úhradu pobytu?

Příspěvek na péči slouží k úhradě péče o seniora a ze zákona náleží v plné výši poskytovateli pomoci. Na rozdíl od domácího prostředí, kde je příspěvek na péči seniorovi vyplácen v hotovosti, a senior s ním nakládá dle svého uvážení, v zařízení sociálních služeb je příspěvek na péči v plné výši zasílán na účet poskytovatele sociální služby. Úhradu pobytu a stravy je tak nutné uhradit v plné výši.


6) „Nezvládáme péči o maminku, přejeme si ji umístit do domova seniorů, ale ona s tím nesouhlasí. Péči ale potřebuje, jak máme postupovat?“

Pokud si senior nepřeje zahájit pobytovou sociální službu, je jeho přání vyhověno. Rodinní příslušníci nemohou v tomto směru rozhodovat za seniora za žádných okolností. Pokud senior potřebuje péči, kterou nejste schopni zajistit svépomocí, doporučujeme vám zkontaktovat terénní pečovatelskou službu CSSM, která je schopna zajistit péči o seniora v domácím prostředí.


7) „Maminka v domácím prostředí tráví všechen čas na lůžku, nic nedělá, necvičí chůzi, nemá zájem o žádné aktivity. Přejeme si, abyste ji „donutili“ k aktivitě, na Vás dá.“

Přestože v Domově Penzion máme širokou nabídku skupinových i individuálních aktivit, jsme schopni s pečujícím personálem a masérkami zajistit nácviky chůze, cvičení na lůžku a další aktivity, vždy je pro nás prioritou přání seniora. Tzn., že pokud se senior vyjádří, že si nepřeje účastnit se aktivity, nepřeje si návštěvy aktivizační pracovnice nebo si nepřeje nacvičovat chůzi apod., je jeho přání vyhověno. Snažíme se seniory pozitivně namotivovat k aktivitě, a snažíme se ho zapojit do společenského života v CSSM, ale nikdy nikoho nenutíme k činnosti, kterou si sám nepřeje.


8) Mohou si uživatelé vzít na pokoj např. vlastní lednici, televizi apod.?

Ano. Pokoj je možné vybavit vlastním nábytkem, doplňky a dekoracemi. Možnosti jsou dány dispozicemi konkrétního pokoje a přáním seniora. Podmínkou však je, aby byl dostatek prostoru pro zajištění pohybu pracovníků, kteří poskytují péči. Ve dvoulůžkovém pokoji nesmí nábytek a doplňky omezovat spolubydlícího.

 

9) Jaká má uživatel v Domově Penzion práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?

Příchodem do našeho domova nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a dalších vnitřních předpisech organizace. Senior se s nimi může včas a v klidu seznámit.

Před zahájením poskytování služby je s uživatelem sepsán v rámci sociálního šetření individuální plán, který zahrnuje rozsah budoucí poskytované péče s ohledem na žadatelovy zvyklosti, přání a potřeby. Každému seniorovi je přidělen klíčový pracovník, který ho provází pobytem v Domově Penzion. Tento pracovník je důvěrníkem seniora a je schopen reagovat na změny jeho potřeb a přání.

 Průběh dne v Domově Penzion

V Domově Penzion není stanoven žádný jednotný „budíček“. Snídaně se podává od 8 hodin a pokud senior nechce sejít do jídelny, potom je mu snídaně přinesena na pokoj a on se nasnídá, až sám vstane. Průběh dne je dále s uživateli plánován a vychází z jejich potřeb, přání a možností naší služby.

Denních aktivit je celá řada, ale žádné nejsou povinné, záleží na individuální volbě seniora, zda se bude chtít účastnit aktivit jako např. – cvičení, trénování paměti, tvoření, promítání filmů,  koncertů, vystoupení dětí ze škol či školek, výletů, oslav narozenin, opékání buřtů, procházek po areálu, ale také duchovního programu. Svým zálibám a koníčkům se uživatelé mohou i nadále věnovat individuálně.

Další služby

Praní prádla a úklid pokoje jsou součástí měsíční úhrady za pobyt. Úklid je zajišťován denně, praní prádla 3x týdně, podle potřeby i častěji.

Senioři mohou využít i další služby – pedikúru, kadeřnictví, Sendolino (dovoz/odvoz k lékaři, na nákup, na úřad).

bottom of page