top of page
Ve třídě

Pravidla, práva
a povinnosti klientů

Pravidla NZDM Kontakt

 • Nebýt agresivní v klubu (rvačky, slovní potyčky).

 • Nekonzumovat v klubu a před klubem alkohol, cigarety a jiné návykové látky.

 • Slušné chování k ostatním klientům a pracovníkům NZDM Kontakt (pozdravit, poděkovat,…).

 • Neničit a nekrást věci v NZDM Kontakt, zapůjčené věci vždy vrátím pracovníkům.

 • Nemluvit sprostě a neodmlouvat.

 • Vzájemná tolerance a respektování mezi klienty a také k pracovníkům NZDM Kontakt.

 • Udržovat pořádek v NZDM Kontakt a jeho blízkém okolí.

 

Práva klientů NZDM Kontakt

 • Mít svůj vlastní názor.

 • Stěžovat si/sdělit svá přání.

 • Individuální přístup.

 • Uplatňování svých zájmů.

 • Vyznávání své kultury a původu.

 • Ochrana soukromí.

 • Poskytnutí pomoci od pracovníků NZDM Kontakt.

 

Povinnosti klientů NZDM Kontakt

 • Při příchodu do NZDM Kontakt, pozdravím a nahlásím se pracovníkům.

 • Pokaždé si po sobě uklidím a dbán na čistotu v NZDM Kontakt a jeho okolí.

 • Vypůjčené věci vždy vrátím.

 • Dbám na osobní hygienu.

 • Respektuji pravidla klubu.

 • Nejméně jednou za tři měsíce se sejdu se sociální pracovnicí na „pokec“ – vytvoření, revize IP.

 • Podílím se na chodu klubu – zúčastňuji se akcí, vymýšlím aktivity, do aktivit se zapojuji.

 

Sankce klientů NZDM Kontakt

 • Úklid prostor NZDM Kontakt a jeho okolí.

 • Zákaz vstupu do NZDM Kontakt na týden.

 • Zákaz vstupu do NZDM Kontakt na měsíc.

 • Skupinový zákaz vstupu do NZDM Kontakt na týden.

 • Vymyslet aktivitu pro klienty NZDM Kontakt.

bottom of page