top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

 1. Za jak dlouho budu moci využít službu NDC Mělník po oslovení?
  Jelikož se jedná o ambulantní službu, záleží na aktuální obsazenosti. Povětšinou lze služby užít ihned.

 2. Co je individuální plán?
  Individuální plán je písemné rozpracování uživatelových cílů uvedených při prvním kontaktu zájemce o službu. Vychází ze záměru a cílů spolupráce uživatele a směřuje k vyřešení nebo zmírnění nepříznivé situace. V rámci užívání služby ho doprovází k dosažení cílů pracovníci NDC Mělník.

 3. Jsou umožněné návštěvy v nízkoprahovém denním centru Mělník? 
  Nikoli, návštěvy nejsou povoleny s ohledem na ambulantní službu.

 4. Jaká má uživatel NDC Mělník práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován? 
  Příchodem do našeho zařízení nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu,…). Pravidla jsou popsána zejména v řádu NDC Mělník a dalších vnitřních předpisech organizace. Zájemce se s nimi může včas a v klidu seznámit ještě před zahájení poskytované sociální služby.

 5. Jak lze na NDC Mělník hradit za poskytnutí sociální služby?
  Služba je poskytována bezplatně, stejně tak jako doplňkové nabídky služby – praní, sušení.

Další služby

V rámci poskytování služby máme navázanou spolupráci s Národní potravinovou bankou
a místními supermarkety Tesco, Kaufland, DM drogerie. Jsme tak schopni saturovat osoby, které se akutně dostanou do nepříznivé sociální situace, poskytnutím základních potravinových balíčků.

ČČK provozuje sociální šatník, kam mohou pracovníci nasměrovat uživatele v případě potřeby náhradního ošacení. Šatník je otevřen každou středu od 13:00 do 17:00 hodin v místním obchodním domě.

V rámci aktivit města Mělníka byla otevřena Re-use hala, která slouží k předání funkčních spotřebních věcí jiným osobám, které ještě danou věc využijí. Otevřeno má ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30, v sobotu od 8:00 do 13:00 v prostorách Technických služeb města Mělníka.

bottom of page