top of page
podání ruky

NDC – Jednání
se zájemcem

Postup zájemce o zahájení poskytování sociální služby

Informace o ambulantní sociální službě poskytuje vždy jen kompetentní pracovník NDC Mělník (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník či vedoucí sociální pracovník).

Jednání se zájemcem o službu probíhá mezi zájemcem o službu a sociálním pracovníkem. Sociální pracovník zjišťuje potřeby, možnosti, očekávání a cíle zájemce. Ústní dohodu o poskytování sociální služby uzavírá zájemce se sociálním pracovníkem. Zájemce je taktéž seznámen s Vnitřními pravidly služby NDC Mělník.

Dále je zájemce před ústním dojednání seznámen ze strany pracovníka v sociálních službách se způsobem a podmínkami poskytování sociální služby, se svými právy a povinnostmi, které pro něj budou vyplývat z uzavření Ústní dohody o poskytování sociální služby a taktéž o možnostech podání stížnosti na poskytování sociální služby.

Pracovník v sociálních službách může na žádost zájemce osobně provést zájemce prostory NDC Mělník.

bottom of page