top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

1) Za jak dlouho budu moci využít službu Noclehárna Mělník po oslovení?
Jelikož se jedná o ambulantní službu, záleží na aktuální obsazenosti. Povětšinou lze služby užít ihned. 

2) Jaký je rozdíl mezi Noclehárnou Mělník a ubytovnou?
Sociální služba Noclehárna Mělník je poskytována ambulantně, tedy v časovém rozmezí od 17:00 do 8:00 následujícího dne.  V rámci poskytování služby musí klient mít zájem na řešení své nepříznivé sociální situace a spolupracovat na zlepšení jeho situace formou nastavení a plnění individuálního plánu. 
Ubytovna poskytuje bydlení po celý den, ale bez možností pomoci s nepříznivou situací. 

3) Co je individuální plán?
Individuální plán je písemné rozpracování uživatelových cílů spolupráce uvedených při prvním kontaktu zájemce o službu. Vychází z individuálních potřeb a cílů spolupráce uživatele a směřuje k vyřešení nebo zmírnění nepříznivé sociální situace. V rámci pobytu ho doprovází k dosažení cílů pracovníci Noclehárny Mělník.
4) Jsou umožněné návštěvy na Noclehárně Mělník?
Nikoli, návštěvy nejsou povoleny s ohledem na ambulantní službu. 

6) Mohou si uživatelé vzít na pokoj např. vlastní lednici, televizi apod.?
Vnášet do prostor Noclehárny nábytek či elektrospotřebiče není možné. 

7) Jaká má uživatel Noclehárně Mělník práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?
Příchodem do našeho zařízení nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu,…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a dalších vnitřních předpisech organizace. Zájemce se s nimi může včas a v klidu seznámit ještě před zahájení poskytované sociální služby.

8) Jak lze na Noclehárně Mělník hradit za poskytnutí sociální služby?
Při podpisu smlouvy uživatel uhradí 50 Kč nocležné za jednu noc. V případě, že se jedná o sobu bezprizorní, která nemá finance na úhradu nocležného (nemá vyřízené dávky HN apod.), je se spolupráci se sociální pracovnicí možné oslovit příslušný úřad práce a sjednat tak úhradu pomocí dávek hmotné nouze. 

Další služby

V rámci poskytování služby máme navázanou spolupráci s Národní potravinovou bankou 
a místními supermarkety Tesco, Kaufland, DM drogerie. Jsme tak schopni saturovat osoby, které se akutně dostanou do nepříznivé sociální situace, poskytnutím základních potravinových balíčků.
ČČK provozuje sociální šatník, kam mohou pracovníci nasměrovat uživatele v případě potřeby náhradního ošacení. Šatník je otevřen každou středu od 13:00 – do 17:00 hodin v místním obchodním domě. 


V rámci aktivit města Mělníka byla otevřena Re-use hala, která slouží k předání funkčních spotřebních věcí jiným osobám, které ještě danou věc využijí. Otevřeno má ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30, v sobotu od 8:00 do 13:00 v prostorách Technických služeb města Mělníka.

bottom of page