top of page
IMG_6461_edited.jpg

Domov Penzion

Centrum sociálních služeb Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel: 315 630 040 (recepce)

Mgr. Michaela Antošová

Sociální pracovnice Domova Penzion

GSM: 605 231 957
e-mail: m.antosova@ssmm.cz

Domov pro seniory Penzion

Poslání

Služby, které DP poskytuje, umožňují prožít důstojné aktivní stáří a porozumění a v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti uživatelů a zapojit je do běžného života ve společnosti.

Posláním DP je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám, které nemohou
z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situace, žít ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny a terénní pečovatelské služby.

CÍLE

 1. Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti, vycházet ze zvyklostí z domácího prostředí

 2. Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů

 3. Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky

CÍLOVÁ SKUPINA

DP je určen osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferováni jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku a s trvalým bydlištěm ze spádových oblastí regionu Mělník.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

ZÁSADY

 1. Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup
  ke všem uživatelům 
  – soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány

 2. Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů

 3. Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

 4. Uživatel musí být akceptována uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

 5. Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům
  na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

 6. Podpora uživatele služby do výše jeho postižení – nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti

bottom of page