top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

1) Jak dlouhá je čekací doba pro přijetí do Azylového domu Mělník?

Čekací doba je různá, může se jednat o možnost nástupu ihned (disponujeme pokojem se specifickým režimem, který je poskytnut ihned v době bytové krize), ale také až 1 rok. Záleží na obsazenosti pokojů a individuálním posouzení žádosti.
 

2) Jaký je rozdíl mezi Azylovým domem Mělník a ubytovnou?

Sociální služba azylového domu je vázána na zákon o sociálních službách, kdy se musí držet zákonných norem – tedy poskytnutí smlouvy zpravidla ne déle, jak na 1 rok. V rámci poskytování služby musí klient mít zájem na řešení své nepříznivé situace a prostřednictvím nastavení cílů spolupráce pracovat na plnění individuálního plánu. 
Ubytovna poskytuje pouze bydlení bez možností podpory v řešení nepříznivé sociální situace. 

 

3) Co je individuální plán?
Individuální plán je písemné rozpracování cílů spolupráce uvedených ve Vstupním dotazníku. Vychází ze záměru uživatele a směřuje k vyřešení nebo zmírnění nepříznivé sociální situace. V rámci pobytu ho doprovází k dosažení cílů pracovníci Azylového domu Mělník.


4) Jsou umožněné návštěvy v Azylovém domě Mělník?
Návštěvy v našem zařízení umožněny jsou, ale vždy musí být dopředu hlášené uživatelem sociální pracovnici. Návštěva je umožněna ve vyhrazených prostorách (dvůr, společenská místnost) a pouze na omezenou dobu s ohledem na kolektivní soužití více osob.

5) Může uživatel odjed mimo Azylový dům Mělník na delší dobu?

Ano, je to možné. Je potřeba toto oznámit sociální pracovnici a dojednat termín návratu. Doba mimo zařízení by neměla přesáhnout více jak 5 dní.

6) Mohou si uživatelé vzít na pokoj např. vlastní lednici, televizi apod.?
Pokoje jsou plně vybaveny základním nábytkem (postele, ložní povlečení, stůl, židle, vestavěné skříně, lednice, TV stolek). Taktéž je na společných kuchyních k dispozici základní vybavení (varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrická kamna). Je možné si dovést například TV, ale musí být vždy revidována příslušným technikem.

7) Jaká má uživatel v Azylovém domě Mělník práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?
Příchodem do našeho zařízení nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a dalších vnitřních předpisech organizace. Již jako zájemce o službu se s nimi může včas a v klidu seznámit ještě před zahájení poskytované sociální služby.

Poskytované aktivity

Pracovníci v sociálních službách plánují aktivity pro uživatele služby každý měsíc, a to jak s dětmi, tak s dospělými. Jedná se například o aktivity Čtenářský klub pro děti, Tvořivá dílna, Zahradničení, Vaření, zvyšování dovedností při běžných opravách pro muže, Pečení a taktéž jednorázové akce spojené vždy s tématikou daného období - vánoční jarmark, Mikuláš a Vánoce pro dětské uživatele AD, lampionový průvod, Haloweenská stezka, podzimní stezka- rozloučení s prázdninami, letní stezka- rozloučení se školním rokem, dětský den, soutěž Společně malujeme svět, Den země, čarodějnice a jiné. 
Pravidelně o školní rok dochází externí pracovníci, kteří se věnují školní přípravě a vedou edukační aktivitu „Školička“ pro děti školního i předškolního věku. 

Další služby

V rámci poskytování služby máme navázanou spolupráci s Národní potravinovou bankou
a místními supermarkety Tesco, Kaufland, DM drogerie. Jsme tak schopni saturovat rodiny, které se akutně dostanou do nepříznivé sociální situace, poskytnutím základních potravinových balíčků.

ČČK provozuje sociální šatník, kam mohou pracovníci nasměrovat uživatele v případě potřeby náhradního ošacení. Šatník je otevřen každou středu od 13:00 – do 17:00 hodin v místním obchodním domě.

V rámci aktivit města Mělníka byla otevřena Re-use hala, která slouží k předání funkčních spotřebních věcí jiným osobám, které ještě danou věc využijí. Otevřeno má ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30, v sobotu od 8:00 do 13:00 v prostorách Technických služeb města Mělníka.

bottom of page