top of page

Potravinová pomoc

Ve výdejně potravinové pomoci jsou poskytovány díky Potravinové Bance Praha a Středočeskému kraji a dalším spolupracujícím firmám vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

Cílová skupina: osoby ve finanční a hmotné krizi

Místo a čas poskytované služby: kontejner s potravinovou pomocí je umístěn v ulici Plavební před areálem Technických služeb po domluvě.

 

Potraviny a další potravinová pomoc se poskytuje pouze na základě doporučení našich sociálních pracovníků nebo pracovníků Oddělení sociálně právní ochrany dětí a Oddělení sociální práce a samosprávy Městského úřadu Mělník.

IMG_2775.jpg
bottom of page