top of page
podání ruky

Pečovatelská služba – Jednání
se zájemcem

Postup zájemce o zahájení poskytování sociální služby

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem sociální služby.
 

Kdo se jednání účastní?

Jednání se zájemcem se na jedné straně zúčastní sociální pracovník. Na druhé straně se účastní jednání vždy zájemce o službu, případně jeho opatrovník nebo zájemci blízká osoba. Tato osoba blízká je velmi důležitá zejména tehdy, pokud jsou rozhodovací schopnosti zájemce o službu objektivně sníženy nebo je zájemce např. smyslově postižen (porucha zraku, sluchu) nebo má obavy z jednání s cizí osobou, kterou pouští do svého soukromí. Důkladná znalost potřeb klienta, která je základem pro poskytnutí dostatečného množství informací vede k vzájemné důvěře.

Jak si o službu požádat?

Sociální pracovník poskytne při prvním kontaktu, který může být telefonický, osobní nebo písemný, základní informace, zodpoví dotazy a v případě trvajícího zájmu o zavedení pečovatelské služby dohodne se zájemcem schůzku v jeho domácím prostředí.

Kontakt

Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel: 315 630 040 (recepce)

Mgr. Jana Hostáková, DiS.

vedoucí sociálního, aktivizačního

úseku a PS

Tel.: 723 842 480
e-mail: j.hostakova@ssmm.cz

Sociální šetření

Sociální šetření probíhá v přirozeném domácím prostředí seniory, ve výjimečných případech je možné schůzku domluvit na jiném místě (např. nemocnice atd.) Sociální pracovnice pečovatelské služby při sociálním šetření hodnotí míru soběstačnosti seniora, jeho nepříznivou sociální situaci. V případě, že se jedná o osobu, která spadá do cílové skupiny, sociální pracovník domluví se zájemcem o službu cíle vzájemné spolupráce, které zavedením služby sleduje, rozsah péče a podmínky – kdy, kde a jakým způsobem bude péče a podpora poskytována a jak budou cíle naplňovány.

Zájemce je sociální pracovnicí seznámen s:

  • podmínkami, možnostmi a rozsahem služby

  • ceníkem nabízených služeb

  • vnitřními pravidly služby

  • vzorem smlouvy o poskytování sociální služby

 

Sociální pracovník opět zjišťuje, jestli zájemce všemu porozuměl a souhlasí se sepsáním smlouvy. Zájemce tak svobodně vyjádří svoji vlastní vůli, kdy na základě informací o všech aspektech poskytování služby chce s poskytovatelem vstoupit do smluvního vztahu. V případě oboustranné shody (v jakém rozsahu, druhu, četnosti a za jakou cenu bude služba využívána), se vypracovává Smlouva o poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice

Bc. Karolína Jiráková, DiS.
sociální pracovnice terénní pečovatelské služby
Tel: 315 630 040
GSM: 734 442 732
e-mail: k.jirakova@ssmm.cz

Bc. Petra Kopecká

sociální pracovnice terénní pečovatelské služby
Tel: 315 630 040
GSM: 731 398 633
e-mail: p.kopecka@ssmm.cz

Bc. Gabriela Robotková, DiS.

sociální pracovnice terénní pečovatelské služby

koordinátor aktivizačního úseku
Tel: 315 630 040
GSM: 735 172 577
e-mail: g.robotkova@ssmm.cz

bottom of page